HÁDANKA
V KRUHU

Které řešení členění kruhu
zvolil výtvarník?

Klikni
na správný
kruh!
Dalibor Chatrný, Členění kruhu, konec 60. let 20. století, frézovaný hliník, v. 55,5 cm, průměr 48 cm, MuMB

VÝTVARNÉ HÁDANKY NA DOMA:

Vymysli další hádanky s geometrickými tvary...
Použij jen tvary a linky (nevybarvuj).