HRA ONLINE

Odhalte tajemství legendy rodu Lucemburků! Interaktivní stezka ve středním křídle hradu Špilberku je postavena na reálném historickém základu a dochované středověké legendě, z nichž se odvíjí Imaginativní příběh o zakletém městě a hradu osídleném Joštem Lucemburským, markrabětem moravským. Zatímco v kulisách obrázkového příběhu děti zjišťují indicie o tajemném zjevení, které připravilo Brňany o klid, v herní vzdělávací expozici se na principu badatelských metod nenuceně setkávají s dalšími charakteristikami života středověkých lidí.

Doporučení: Individuální návštěva (bez lektora) této herní expozice je vhodná pro malé skupiny (okolo 10 dětí), větším skupinám (cca 25 dětí) doporučujeme v herní expozici (z kapacitních a organizačních důvodů) lektorovaný program na objednání.

program pro 3. - 5. třídu ZŠ na objednání

e-mail: svatkova@spilberk.cz

AKTIVITA V HRADU >CELKOVÝ ČAS BEZ LEKTORA VSTUPNÉ HRA ONLINE